ติดต่อเรา

02-026-3147

โซเชียลมีเดีย

ข้อตกลงและเงื่อนไข

สารบัญ

โกโก้พริ้นท์ ข้อตกลงและเงื่อนไข

บริษัท โกโกพริ้นทร์ (ไทยแลนด์) จำกัด. (หมายเลขทะเบียนบริษัท : 0-1055-58155-90-5) ซึ่งเป็นบริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีสำนักงานจดทะเบียนที่ อาคารวรรณสรณ์ ห้อง 801 ชั้น 8 . เลขที่ 35 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ("Ontimeprint", "ของเรา" หรือ "พวกเรา") ได้ให้เว็บไซต์นี้ https://www.ontimeprint.com/th_tha/ ("เว็บไซต์") และผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข")

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด ซึ่งทำหน้าที่เป็นเนื้อหาของข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณกับเราและอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ Ontimeprint แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องพิจารณาก่อนเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และ/หรือซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของ Ontimeprint

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้โปรดหยุดทันทีและไม่เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์หรือส่งคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โปรดติดต่อเราที่ [email protected].

1. ทั่วไป

การลงทะเบียนบัญชีลูกค้า

1. การจดทะเบียนสมาชิก จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการได้ นี่เป็นกระบวนการที่รวดเร็วง่ายดายและไม่มีค่าใช้จ่าย การลงทะเบียนนั้นจะต้องใช้ที่อยู่อีเมล์ และเมื่อคุณใช้อีเมล์ลงทะเบียนแล้ว ถือว่าคุณอนุญาตให Ontimeprint ติดต่อคุณเพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

2. คุณให้ความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในขั้นตอนการสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ เมื่อคุณทำเครื่องหมายในช่องยอมรับ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงอนุญาตให้ Ontimeprint และตัวแทนของเราสามารถจัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผย (รวมถึงการถ่ายโอนไปต่างประเทศ) ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เป็นข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับคุณซึ่งคุณสามารถระบุได้ ทั้ง (A) จากข้อมูลนั้นหรือ (B) จากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่นๆ ที่เรามีหรือมีแนวโน้มที่จะเข้าถึง) รวมถึงการใช้งานโดยตัวแทนของเรา การเก็บรวบรวม และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของเรา และ / หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

3 คุณต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถลงทะเบียนบัญชีกับ Ontimeprint หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีคุณจะต้องให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายในการติดต่อกับ Ontimeprint

4. หากคุณกำลังลงทะเบียนในนามของนิติบุคคล คุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของนิติบุคคลเพื่อเข้าสู่ข้อตกลงตามสัญญาผูกมัดนิติบุคคลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและลงทะเบียนกับเรา เป็นบัญชีเพื่อนิติบุคคลและในนามของนิติบุคคล ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้การอ้างอิงถึง "คุณ" และ "ตัวคุณเอง" หมายถึงเจ้าของบัญชีไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ

5. คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณและคุณจะอัปเดตข้อมูลดังกล่าวทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่พบว่าเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่การระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณพร้อมกับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากข้อมูลที่คุณป้อนอย่างไม่ถูกต้อง Ontimeprint จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

6.คุณจะรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการทั้งหมดที่สั่งซื้อโดยบัญชีของคุณ และยอมรับที่จะเก็บรักษาและปกป้องข้อมูลบัญชีของคุณ ถ้าคุณพบการใช้งานใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรืออาจถูกสวมรอย คุณต้องแจ้งให้ทาง Ontimeprint ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที หากมีสินค้าหรือบริการใดๆ ที่ถูกสั่งซื้อโดยบัญชีที่ถูกสวมรอยนั้น Ontimeprint จะทำการสอบสวน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นขากบัญชีที่ถูกสวมรอยนั้นอาจยังจำเป็นต้องถูกเรียกเก็บ

7. Ontimeprint จะปฏิบัติตามคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายและคำสั่งศาลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินคดีทางกฎหมาย

8. หากต้องการยกเลิกบัญชีของคุณโปรดติดต่อเราที่ [email protected].

9. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีอยู่ที่นี่

2. การสั่งซื้อและขั้นตอนการชำระเงิน

1. ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริก Ontimeprint ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใด ๆ ได้ทุกเวลาโดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผล คำสั่งซื้อจะได้รับการยืนยันก็ต่อเมื่อคุณได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Ontimeprint

2. ผลิตภัณฑ์และบริการของ Ontimeprintอาจถูกแก้ไขได้ตลอดเวลาเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง Ontimeprint ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมือนกันเมื่อสั่งใหม่ในเวลาต่อมา

วิธีการชำระเงิน, ภาระผูกพันของผู้ชำระเงิน และการโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของ

3. Ontimeprint ยอมรับวิธีการชำระเงินที่หลากหลายรวมถึงบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร เงินสดในการส่งมอบ (COD) และใบแจ้งหนี้เครดิตภายใต้สถานการณ์บางอย่าง เมื่อเลือกวิธีการชำระเงินคุณยอมรับว่า:

 • คุณมีอำนาจที่เกี่ยวข้องในการใช้วิธีการชำระเงิน
 • คุณมีเงินทุนหรือวงเงินสินเชื่อเพียงพอ และ;
 • เราอาจให้คำแนะนำหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่คุณต้องปฏิบัติตามและตกลงก่อนใช้วิธีการชำระเงินที่คุณเลือก

4. Ontimeprint ขอสงวนสิทธิ์ในการขอและตรวจสอบวิธีการชำระเงินของคุณก่อนประมวลผลการชำระเงินของคุณ หากการทำธุรกรรมถูกปฏิเสธคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องอาจถูกยกเลิก

5. การโอนเงินผ่านธนาคาร: คำสั่งซื้อจะดำเนินการเฉพาะเมื่อการชำระเงินมีความชัดเจนและพร้อมใช้งานในบัญชีของ Ontimeprint คุณต้องอัปโหลดหลักฐานการชำระเงิน (เช่นใบเสร็จการชำระเงินหรือสลิปเงินฝาก)

6. โปรดระวังระยะเวลาการชำระเงินที่แตกต่างกัน คำสั่งซื้อไม่สามารถดำเนินการได้จนกว่าเงินจะเคลียร์

7. การโอนการเป็นเจ้าของในผลิตภัณฑ์ใด ๆ จะเกิดขึ้นเฉพาะกับ Ontimeprint ที่ให้คุณยืนยันการรับชำระเงินเต็มจำนวน

สกุลเงินและภาษี

8. ราคาในเว็บไซต์เป็นสกุลเงินบาทและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณต้องรับผิดชอบต่อภาษีอากรหรือภาษีศุลกากรอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

9. ราคารวมค่าบรรจุภัณฑ์และค่าจัดส่ง แต่ไม่รวมค่าประกันการจัดส่ง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณร้องขอหลังจากการยืนยันคำสั่งซื้ออาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (เช่นการพิมพ์หลักฐาน)

10. หากคุณต้องการหักภาษี ณ ที่จ่ายในประเทศคุณต้องเลือกการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นวิธีการชำระเงินและเป็นในนามบริษัทเท่านั้น

การส่งเสริมการขาย,ส่วนลดหรือการแสดงราคาที่ไม่ถูกต้อง

11. Ontimeprint ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธคูปองหรือราคาโปรโมชั่นเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ

12. ในกรณีที่เกิดการผิดพลาดจริง Ontimeprint ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีราคาไม่ถูกต้อง(ตัวอย่างเช่น หากมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือการพิมพ์ทำให้เกิดการแสดงราคาที่ไม่ถูกต้องบนเว็บไซต์หรือที่อื่น ๆ)

3. เตรียมไฟล์งานของคุณเองหรือใช้เทมเพลต / บริการออกแบบของเรา

แนะนำวิธีการเตรียมไฟล์งานและบริการออกแบบ

1.เราอาจเสนอตัวเลือกต่อไปนี้เป็นครั้งคราวเมื่อใช้บริการการพิมพ์ของเรา:

 • อัปโหลดไฟล์. ผู้เชี่ยวชาญของเราจะยังคงดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานและพิมพ์หลักฐานสามารถทำได้โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 • บริการออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะมีส่วนร่วมกับคุณในการสร้างการออกแบบที่กำหนดเอง(ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างรวมถึงบริการนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • การออกแบบเทมเพลต เลือกและปรับแต่งจากเทมเพลตของเรา

อัปโหลดไฟล์

2. เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องชัดเจนและเจาะจงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเพื่อให้รูปแบบการตอบสนองของการสื่อสาร นอกจากนี้โปรดพิจารณาคำแนะนำการจัดเตรียมไฟล์ในเว็บไซต์ของ Ontimeprintเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด

3. ไฟล์อาร์ตเวิร์คที่ให้มาจะต้องอยู่ในรูปแบบและขนาดภาพที่ระบุ

บริการออกแบบ

4. เพื่อการสื่อสารกับคุณรวดเร็วและง่ายขึ Ontimeprint จะสามารถดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณได้รวดเร็วขึ้นเช่นกัน โปรดตอบกลับเราให้เร็วที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถลดความล่าช้าได้ ขึ้นอยู่กับบริการนั้นจะมีการกำหนดเวลาตอบรับที่แตกต่างกัน การไม่ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้อาจทำให้การสั่งซื้อล่าช้า หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 7 วัน Ontimeprint อาจยกเลิกคำสั่งซื้อ คุณอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการยกเลิกหากค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามคำแนะนำของคุณ

5.หากคุณเตรียมข้อความ รูปภาพการออกแบบหรือเนื้อหาอื่นๆ ให้ Ontimeprint เพื่อใช้ในบริการการออกแบบ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นใด ๆ ทั้งหมดที่ใช้อ้างสิทธิ์และอำนาจในการใช้ข้อความรูปภาพการออกแบบหรือเนื้อหาอื่นใด ที่มีให้และการใช้งานดังกล่าวจะไม่ขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่น ๆ

6. Ontimeprint ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งซื้อบริการออกแบบหรือยกเลิกคำสั่งบริการออกแบบก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์ได้ทุกเวลาและทุกเหตุผล

7. Ontimeprint ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้การออกแบบและ / หรือผลิตภัณฑ์โครงการบริการออกแบบของคุณเป็นงานตัวอย่างสำหรับการโฆษณาการส่งเสริมการขายและเพื่อวัตถุประสงค์ภายใน

8. Ontimeprint จะไม่รับผิดชอบต่อวันครบกำหนดที่เกิดจากความล่าช้าของลูกค้าและจะไม่คืนเงินให้ลูกค้าหากมีความล่าช้าเนื่องจากกระบวนการออกแบบความล่าช้าของลูกค้าในการอนุมัติข้อเสนอหรือการสื่อสารกับพนักงานของ Ontimeprint

9. เวลาการส่งมอบการออกแบบทั้งหมดเป็นการประมาณการณ์ สามารถแตกต่างกันไปตามลำดับการสั่งซื Ontimeprint จะไม่รับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อล่าช้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาโครงการและ / หรือการพิมพ์ของลูกค้า

10. เมื่อคุณอนุมัติการออกแบบขั้นสุดท้าย คุณยอมรับ Ontimeprint จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ในการออกแบบรวมถึงการสะกดคำและข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์

การออกแบบเทมเพลต / การตรวจสอบขั้นสุดท้าย

11. เมื่อคุณเตรียมไฟล์งานเองหรือตรวจดูงานออกแบบจากทางเรา โปรดระวังข้อผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงได้ก่อนที่จะส่ง / อนุมัติไฟล์งานซึ่งรวมถึงข้อควรระวังต่างๆ เช่น:

 • การสะกดคำการเว้นวรรคข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
 • แบบอักษรที่เสียหาย
 • ประเด็นเรื่องความโปร่งใส
 • การอัปโหลดไฟล์ไม่ถูกต้อง
 • ระยะตัดตกไม่สมบูรณ์หรือการแปลงของสี
 • กราฟิกและรูปภาพความละเอียดต่ำ;
 • ตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือก เช่น ขนาดปริมาณและกระดาษ

ทีมงานออกแบบของ Ontimeprint จะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคำนึงถึงปัญหาเหล่านี้ แต่ไม่สามารถรับผิดชอบต่อปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้

12. สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าแบบอักษรหรือข้อความภาษาต่างประเทศ (เช่น ภาษาจีน) แสดงผลอย่างถูกต้อง

ค่าความคลาดเคลื่อน

13. ไม่มีการพิมพ์เหมือนกันและอาจเกิดความคลาดเคลื่อนเนื่องจากเทคนิคและวัสดุที่แตกต่างกัน ความเบี่ยงเบนที่อาจเกิดขึ้นและวิธีที่เราเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่กล่าวถึงด้านล่างนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการตรงกับการออกแบบมากที่สุดที่ท่าที่จะทำได้

14. ความคลาดเคลื่อนของสี
ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีที่จะส่งมอบคุณภาพสูงสุดให้กับคุณ อย่างไรก็ตามความคลาดเคลื่อนของสีเกิดขึ้นและความแม่นยำอาจเบี่ยงเบนเล็กน้อยจากไฟล์อาร์ตเวิร์คที่ให้มา เมื่อทำการสั่งซื้อกับ Ontimeprint คุณยอมรับข้อจำกัดบางประการที่เกี่ยวกับความถูกต้องของสี ซึ่งรวมถึงประเด็นต่างๆ เช่น:

 • ไม่มีการรับประกันสำหรับการดูสีเทียบกับหน้าจอหรือสีจากออนไลน์ปรู้ฟ เพราะสีอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อมีการเปลี่ยนจากโปรไฟล์สีของหน้าจอปรับเทียบ RGB เป็นโปรไฟล์ CMYK ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ นอกจากนี้แต่ละหน้าจอยังสามารถแสดงสีที่ต่างกันโดยไม่ขึ้นกับโปรไฟล์สีที่แน่นอน
 • สีเดียวกับงานที่เคยพิมพ์ก่อนหน้านี้
 • สีเดียวกันเมื่อเทียบสีกับดิจิตอลปรู้ฟ อาจะเบี่ยงเบนได้ถึง 5%
 • สีเดียวกันในการพิมพ์แต่ละครั้ง (แผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย)

15. ความเบี่ยงเบนในมิติทางกายภาพ (ขนาด / การตัด / อื่น ๆ )

 • ขนาดที่คลาดเคลื่อนไม่เกิน 3mm
 • ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งการตัดไม่เกิน 2 มม.
 • คำสั่งซื้อสามารถพิมพ์ได้ด้วยขนาดที่เปลี่ยนแปลงได้สูงสุด 5%;
 • ตำแหน่งการพับสามารถเบี่ยงเบนได้ไม่เกิน 1 มม.
 • ความคลาดเคลื่อนของการทำ hot stamp ไม่เกิน 0.5 มม.
 • ความคลาดเคลื่อนของการ Spot UV ไม่เกิน 0.5 มม.
 • ความคลาดเคลื่อนของการปั้มนูนไม่เกิน 0.5 มม.
 • ความคลาดเคลื่อนของระยะตัดตก ในกรณีที่ไฟล์งานของลูกค้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ระยะตัดตกที่ระบุไว้

ปริมาณความคลาดเคลื่อน

15 Ontimeprint ไม่รับประกันว่าทุกคำสั่งซื้อจะผลิตได้ตามจำนวนเท่ากันกับรายการที่สั่ง อาจมีการผลิตได้จำนวนมากหรือน้อยกว่าจำนวนที่สั่งซื้อ ในกรณีที่จำนวนน้อยกว่า:

 • จะชดเชยโดยมอบเป็นเครดิตร้านค้า (จะใช้สำหรับการสั่งซื้อครั้งต่อไป) หรือ
 • Ontimeprint จะคืนเงินให้คุณโดยตรง (การปรับตามสัดส่วน - ราคาสินค้า x ด้วยปริมาณที่ขาดหายไป)

ขั้นตอนการตรวจสอบ

16. Ontimeprint นำเสนอวิธีการพิสูจน์อักษรที่แตกต่างกันก่อนที่จะออกคำสั่งซื้อของคุณไปยังฝ่ายผลิต ซึ่งบางกรณีอาจรวมอยู่ในราคาการออกแบบและบางกรณีอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยทั่วไปเราแบ่งออกเป็น:

 • ออนไลน์ปรู้ฟ: รวมอยู่ในราคาสินค้าแล้ว จุดประสงค์ของออนไลน์ปรู้ฟคือการตรวจสอบว่าองค์ประกอบทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่และไม่สามารถใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสี ดังนั้น ออนไลน์ปรู้ฟอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับงานผลิตจริงในแง่ของความถูกต้องของสี
 • ดิจิตอลปรู้ฟ: คิดค่าบริการตามรายการ การพิมพ์ปรู้ฟนั้นเป็นการปรู้ฟสีและสีจะใกล้เคียงกับงานผลิตจริงโดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 20%

17. หากไม่ได้เป็นการถ่ายทอดและยอมรับโดย Ontimeprint ดิจิตอลปรู้ฟจะไม่มีการเคลือบลามิเนทและอาจไม่ได้ใช้ ประเภทวัสดุ / ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดกระดาษเดียวกันกับงานผลิตจริงที่คุณได้สั่งซื้อ

ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย หรือสินค้าพรีเมี่ยม

18. ค่าสีของสินค้าและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายหรือสินค้าพรีเมี่ยม อาจมีความคลาดเคลื่อนของสีได้ที่ +/-5% ภายในคำสั่งซื้อเดียวกันหรือโดยเฉพาะคนละคำสั่งซื้อ สีการพิมพ์บางสี เมื่อทำปฏิกริยากับอากาศอาจมีผลทำให้สีมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อโดนแสง

19. ตำแหน่งในการพิมพ์ภายในคำสั่งซื้อเดียวกันและระหว่างคำสั่งซื้อที่แตกต่างกัน อาจทำให้ผลการพิมพ์แตกต่างกันเล็กน้อย หากท่านต้องการให้แน่นใจว่างานพิมพ์ของท่านจะออกมาในตำแหน่งที่ถูกต้อง กรุณาสื่อสารกับทางพนักงานของเราก่อนทำการสั่งซื้อในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร

4. เงื่อนไขการจัดส่ง

ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง

1. สินค้าที่สั่งซื้อจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่งที่ระบุไว้ทันทีที่พร้อม

2. ต้องระบุที่อยู่สำหรับจัดส่งเมื่อส่งคำสั่งซื้อ

3. คุณอาจเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งได้ในกรณีพิเศษเท่านั้นและมีการปรึกษากับ Ontimeprint โดยจะขึ้นอยู่กับสถานะของการผลิตด้วย

4. Ontimeprint จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ให้ไว้ หากที่อยู่ที่ระบุไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน Ontimeprint จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดส่งสินค้า

5. บริการจัดส่งบางอย่างอาจโทรก่อนส่งมอบและจะจัดส่งเฉพาะในกรณีที่สามารถยืนยันรายละเอียดได้ หากเป็นไปได้โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้แม้นอกเวลาทำการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบที่ตรงเวลา หากไม่มีการทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งได้

วิธีการขนส่ง / ติดตั้ง

6. Ontimeprint ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการขนส่งแบบใดพร้อมกับบริการจัดส่งที่เหมาะสม

7.Ontimeprint จะเป็นผู้พิจารณาว่าคำสั่งซื้อนั้นจะจัดส่งในแพ็คเกจเดียวหรือแบ่งส่งเป็นงวด ๆ ในบางกรณีที่ไม่น่าเกิดขึ้นที่งวดการจัดส่งล่าช้า คุณยอมรับว่านี่ไม่ใช่เหตุผลที่จะส่งคืนสินค้าในงวดอื่น ๆ

ระยะเวลาจัดส่งไม่ใช่ข้อกำหนดตามสัญญา

8.Ontimeprint จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดส่งภายในกรอบการส่งมอบที่สัญญาไว้ อัตราการตรงต่อเวลาปัจจุบันของเราคือ 80% และเรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอัตราการส่งมอบทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม Ontimeprint จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าใด ๆ

การรับสินค้า การตรวจรับเมื่อส่งมอบ การตรวจสอบครั้งแรก

9. คุณตกลงที่จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับเพื่อยืนยันการจัดส่งว่าปราศจากข้อบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ

10. หากทำการตรวจสอบแล้วคุณพบว่าผลิตภัณฑ์และบริการเสียหายคุณต้องบันทึกความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเซ็นชื่อส่งมายัง Ontimeprint ภายใน 7 วันของการจัดส่ง

11. Ontimeprint จะไม่พิจารณาข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือสินค้าที่เสียหายหลังจากผ่านไป 7 วันหลังจากส่งมอบแล้ว

12. คุณตกลงที่จะไม่ปฏิเสธการจัดส่งอันเนื่องมาจากการส่งเร็วกว่ากำหนดหรือส่งล่าช้าของงวดจัดส่ง

การคำนวณวันส่งมอบ

13. ปัจจัยบางอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมข Ontimeprintnt อาจทำให้วันที่จัดส่งของคุณล่าช้า มีความเป็นไปได้ที่จะป้องกันปัญหาเหล่านี้โดยตอบสนองต่อการค้นหาโดย Ontimeprint หรือ บริษัท จัดส่ง ดังนั้น Ontimeprint เสนอบริการ SMS ฟรีสำหรับการแจ้งเตือนการจัดส่งและการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้คุณได้อัพเดตอยู่เสมอ

14. การกระทำทั่วไปที่นำไปสู่ความล่าช้าในการรับสินค้าของคุณ:

 • การส่งเอกสารล่าช้าเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินของคุณ (เช่นการยืนยันการโอนเงินผ่านธนาคาร)
 • การอัปโหลดไฟล์งานใหม่อีกครั้งหลังจากเลยกำหนดเวลาแล้ว
 • การอัปโหลดไฟล์งานที่ผิดพลาดและต้องได้รับการแก้ไข
 • การอนุมัติล่าช้าหรือการไม่อนุมัติดิจิตอลปรู้ฟหรือออนไลน์ปรู้ฟ
 • ที่อยู่จัดส่งหรือข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ล้าสมัยหรือไม่สมบูรณ์

15 . Ontimeprint จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวข้างต้น

5. กระบวนการยกเลิกและการร้องเรียน

ขั้นตอนการร้องเรียน

1. ที่ Ontimeprint เป้าหมายโดยรวมของเราคือการทำให้คุณลูกค้าของเรามีความสุข ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา - เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงการยกเลิกคำสั่งซื้อเราจะใช้เงื่อนไขต่อไปนี้:

 • หากคุณยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่มีเหตุผลพิเศษจะไม่มีการคืนเงิน หากการผลิตยังไม่ได้เริ่มต้น และทาง Ontimeprint ได้พิจารณาแล้ว อาจมีการเครดิตสำหรับจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้ว (โดยหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว)
 • คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อไม่เกิน37 วันหลัง จากวันที่กำหนดจัดส่งโดยประมาณ หาก Ontimeprint ไม่สามารถจัดส่งได้ภายใน 30 วัน เป็นไปได้ที่จะคำนวณวันที่ส่งมอบโดยประมาณใหม่อีกครั้งหากทางลูกค้าไม่สามารถอัปโหลดไฟล์หรืออนุมัติปรู้ฟได้ตามกำหนด

2. หากคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อสำหรับเงื่อนไขใด ๆ ข้างต้นคุณต้องแจ้ง Ontimeprint เป็นลายลักษณ์อักษรทันที หากคุณได้รับสินค้าแล้ว จะต้องส่งคืนสินค้าในบรรจุภัณฑ์เดิมในสภาพที่ไม่ได้ใช้และจำนวนเต็ม ไม่สามารถคืนเงินได้จนกว่าสินค้าและบริการจะถูกส่งคืนเต็มจำนวน

3. ยกเว้นในกรณีของผลิตภัณฑ์และบริการที่ผิดพลาดซึ่งละเมิดการรับประกันตามกฎหมายที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 การคืนเงินจะได้รับการพิจารณาหากมีการแจ้งปัญหามาทาง Ontimeprint ภายใน 7 วัน จากวันที่ส่งมอบ

พิมพ์ซ้ำและการรับคืนสินค้า

4. การพิมพ์ซ้ำผลิตภัณฑ์และบริการที่บกพร่องอาจเป็นทางเลือกหากทำได้ โดยคุณจะต้องส่งคืนสินค้าที่ชำรุดเต็มจำนวน ระยะเวลารอการผลิตของการพิมพ์ซ้ำจะคงเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไฟล์งาน

5. หากไม่มีเหตุผลพิเศษในการส่งคืน สินค้าที่ส่งคืนจะไม่ได้รับการยอมรับ

การคืนเงิน

6. การออกเงินคืนจะต้องใช้เฉพาะวิธีการชำระเงินหรือบัญชีธนาคารเดียวกันกับที่ใช้ในการชำระเงินเท่านั้น โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารของ Ontimeprint และจะดำเนินการภายใน 14 วัน

ข้อกำหนดความรับผิดชอบ

7. ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ความรับผิดข Ontimeprintt สำหรับความผิดพลาดใด ๆ ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้หรือสำหรับการเรียกร้องใด ๆ จากคุณจะจำกัดเฉพาะ:

 • การเปลี่ยนสินค้าหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (แล้วแต่กรณี) หรือวิธีอื่นใด และเราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเปลี่ยนหรือจัดหาสิ่งที่เราถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่เทียบเท่ากัน
 • การซ่อมแซมสินค้าที่ชำรุด
 • การชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้าหรือการรับคืนสิ่งที่เราพิจารณาแล้วว่าเป็นสินค้าหรือบริการที่เทียบเท่ากัน; หรือ
 • การชำระค่าซ่อมสินค้าที่ชำรุด

8. Ontimeprint จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับ:

 • การสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรง (หรือโดยอ้อม) จากความผิดพลาดหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาฉบับนี้ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Ontimeprint ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การนัดหยุดงาน ความล้มเหลวด้านพลังงาน ข้อจำกัด ของรัฐบาล ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการพังทลายในระบบสารสนเทศและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • ไฟล์ดิจิทัลที่คุณส่งซึ่งถูกเข้าถึงหรือเผยแพร่โดยบุคคลที่สามที่อยู่นอกการควบคุมของ Ontimeprint

6. เรื่องอื่นๆ ที่คุณควรทราบ

การรับประกัน

ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ Ontimeprint ไม่รับประกันหรือรับประกันยกเว้นในขอบเขตและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

ทรัพย์สินทางปัญญา

1 .คุณยอมรับว่าเนื้อหาของ Ontimeprint ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะข้อความ ซอฟต์แวร์ เพลง เสียง ภาพถ่าย วิดีโอ และวัสดุอื่น ๆ อาจได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

2. คุณยอมรับว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาและข้อมูลตามที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

3. ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใ Ontimeprintt เป็นเจ้าของเครื่องหมายทางการค้าและเครื่องหมายทางการค้าที่ใช้บนเว็บไซต์รวมถึงข้อมูล เอกสาร รูปภาพ และวัสดุทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์ การทำซ้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Ontimeprint จะทำให้คุณถูกลงโทษตามกฎหมาย

ค่าสินไหมทดแทน

การชดใช้ค่าเสียหาย โดยผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง ของ บริษัทโกโก้พรินท์และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ของบริษัท กรรมการ พนักงานรวมถึงตัวแทนให้ปลอดจากข้อร้องเรียนใดๆ รวมถึงความเสียหาย หนี้สินและค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ปรึกษาด้านกฏหมาย ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับ:

4. การใช้หรือการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการและ / หรือเว็บไซต์ในทางที่ผิด; และ / หรือ

5. การละเมิดหรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณหรือกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะมีหลักฐานอ้างอิงหรือไม่

การป้องกันข้อมูล

6. วัตถุประสงค์หลักในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Ontimeprint ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตและ / หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไป ได้แก่ :

 • มอบผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณ
 • จัดการบัญชีของคุณ
 • การดำเนินการเรื่องการชำระเงิน
 • ตอบข้อซักถามข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • ส่งข้อเสนอทางการตลาดและการส่งเสริมการขายให้คุณ (รวมถึงโปรแกรม loyalty and reward) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงเนื้อหาและการโฆษณาส่วนบุคคลตามการตั้งค่าหรือข้อมูลประชากรของคุณ
 • ดำเนินการวิจัยตลาดทำความเข้าใจและกำหนดที่ตั้งลูกค้า ความพึงพอใจ และข้อมูลประชากร พื่อให้ เราตรวจสอบ พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ทางธุรกิจ
 • ปกป้องและบังคับใช้สิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาและกฎหมายของเรา;
 • การปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติที่บังคับใช้ และ
 • วัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้างต้น

7.คุณยอมรับว่าเราอาจใช้รายละเอียดการติดต่อของคุณเพื่อส่งข้อเสนอส่งเสริมการขายและการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ซึ่งอาจรวมถึงการใช้จดหมายไดเร็คเมล์ ทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ อีเมล SMS MMS และวิธีการอื่นใด

8. หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต้องการถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรับการเข้าถึงหรือแก้ไขบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ Ontimeprint ที่ [email protected].

9. เราอาจเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คล้ายกันบนเว็บไซต์ เราตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยเราเป็นครั้งคราว โดยการยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและเห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์

การปฎิเสธเนื่องจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

10. Ontimeprint ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใด ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่เราเห็นสมควรว่าเนื้อหานั้นไม่เหมาะสมตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเนื้อหาใด ๆ ที่ผิดกฎหมายเป็นอันตราย มขู่ ลามกอนาจาร การเลือกปฏิบัติ การดูหมิ่นหรือดูถูกเหยียดหยาม รวมถึงสิ่งใดก็ตามที่ขัดต่อศีลธรรมและมารยาทที่ดีหรือสามารถนำไปสู่การเรียกร้องค่าชดเชย หรือสร้างความเสียหายให้ผู้เกี่ยวข้อง

การสื่อสาร

11. การสื่อสารทั้งหมดกับ Ontimeprint จะเป็นทางอีเมลและส่งไปยัง [email protected].

เว็บไซต์

12. Ontimeprint ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดบนเว็บไซต์หรือหากเว็บไซต์ไม่สามารถให้บริการได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ

การดัดแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

13. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ได้รับการแก้ไขโปรดหยุดทันทีและไม่เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์หรือส่งคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ

การเยียวยาและการสละสิทธิ์

14 .สิทธิและการเยียวยาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะเพิ่มขึ้นและไม่รวมถึงสิทธิ์และการเยียวยาใด ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ไม่มีความล้มเหลวหรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นโดย Ontimeprint ในการใช้สิทธิอำนาจหรือสิทธิพิเศษใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้องดำเนินการโดยสละสิทธิ์ดังกล่าว สิทธิอำนาจหรือสิทธิ์พิเศษนั้น และไม่มีการดำเนินการเพียงส่วนเดียวหรือบางส่วนโดย Ontimeprint ในสิทธิอำนาจหรือสิทธิพิเศษใด ๆ ที่จะขัดขวางการดำเนินการต่อไปของสิทธิอำนาจหรือสิทธิพิเศษนั้นหรือการดำเนินการของสิทธิอำนาจหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ

กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาล

15. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือซื้อผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ผ่านเว็บไซต์นี้คุณตกลงที่จะส่งไปยังเขตอำนาจศาลพิเศษของศาลแห่งประเทศไทย